13.11.2012 Tarihinde resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

13.11.2012 Tarihinde resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    13 Kasım 2012

Tarihi  : 13.11.2012
İşareti : 
4/5000-3441
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
13.11.2012 tarih ve 28466 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.