13.09.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

13.09.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

    15 Eylül 2014

Tarihi   : 15.09.2014
İşareti  : 04/5000-2865
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası