13.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

13.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk.

    13 Ağustos 2012

Tarihi  : 13.08.2012
İşareti : 
4/5000-2605 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
13.08.2012 tarih ve 28383 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.