13.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

13.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    14 Mart 2014

Tarihi  : 13.03.2014
İşareti : 
4/5000-885
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
13.03.2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası