12.10.2013 ve 13.10.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk. - Ankara Sanayi Odası

12.10.2013 ve 13.10.2013 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk.

Tarihi  : 21.10.2013
İşareti : 4/5000-3551
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı ve 13.10.2013 tarih ve 28794 sayılı  Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Milletlerarası Andlaşma, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası