12.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde - Ankara Sanayi Odası

12.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

    12 Temmuz 2012

Tarihi  : 12.07.2012
İşareti : 
4/5000-2294 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
   
12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Kanun ile; Karayolları Trafik Kanunu, Maden Kanunu, Organize Sanayi Bölgesi Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili değişikler yapılmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası