12.03.2015 Tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlanmış Tebliğler Hk - Ankara Sanayi Odası

12.03.2015 Tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlanmış Tebliğler Hk

Tarihi    : 12.03.2015
İşareti   : 04/5000-649
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
12.03.2015 tarih ve 29293 sayılı Resmi Gazete’ de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası