12.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

12.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

Tarihi  : 12.03.2014
İşareti : 4/5000-874
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
12.03.2014 tarih ve 28939 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası