12.03.2013 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

12.03.2013 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 12.03.2013
İşareti : 
4/5000-884
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
  
12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve  Tebliğler yayımlanmıştır.   
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası