12.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğ ve Kurul Kararları Hk. - Ankara Sanayi Odası

12.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğ ve Kurul Kararları Hk.

    12 Şubat 2014

Tarihi  : 12.02.2014
İşareti : 4/5000-566
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
12.02.2014 tarih ve 28911 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Kurul Kararı  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası