NURETTİN ÖZDEBİR: SAVUNMA SANAYİİNDE ANKARA’NIN POTANSİYELİNDEN DAHA FAZLA YARARLANILMALI

    11 Ekim 2016

     OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi tarafından düzenlenen Ankara Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri Congresium Kongre Merkezi’nde başladı. Üç gün sürecek etkinliğin açılışında Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in yanısıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay,TUSAŞ Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı ve OSTİM OSB Başkanı OrhanAydın birer konuşma yaptılar.

     Özdebir, şunları söyledi:  

“Yerli savunma sanayimizin gelişmesi, sadece ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için değil, ekonomimizin küresel rekabet gücü için de büyük önem taşımaktadır.

Çünkü savunma, ülkeler arasındaki rekabetin en açık ve acımasız bir biçimde gerçekleştiği bir alandır.

Barış dönemlerinde olduğu kadar, sıcak savaş dönemlerinde de savunma alanında rekabet edemeyen ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları çok güç, hatta imkansızdır.

Savunma sanayiinin gelişme düzeyi, jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.

Savunma sanayii, teknolojik gelişmede de lokomotif rolü oynamaktadır.

Çünkü, savunma sanayii doğası gereği teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin, yeni teknolojiler geliştirmenin büyük önem taşıdığı bir sektördür.

Başta internet, cep telefonu, gece görüşlü dürbünler olmak üzere bugün gündelik hayata giren bir çok ürünün dayandığı teknolojiler savunma sanayiinde geliştirilmiştir.

Bu nedenle, savunma sanayiimizde sağlanacak teknolojik gelişmelerin, tüm sanayimizin rekabet gücünü artırmada önemli katkılar sağlayacağı açıktır.

Ankara, savunma sanayiinde öne çıkan bir ilimizdir.

Savunma sanayiinin gözde şirketleri Ankara’da bulunmaktadır.

Şu anda sivil havacılıkta kullanılan tüm uçaklarda mutlaka Ankara’da üretilmiş bir parça vardır.

Savunma sanayiine yazılım üreten bir çok yazılım şirketi de Ankara’dadır.

Bu şirketlerimizin yanı sıra ASO üyesi birçok şirket de savunma sanayiine çeşitli alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmişliğe en fazla sahip olan ilimizdir.

Ankara’da faaliyet gösteren işletmeler gerek Türkiye ortalaması gerekse diğer gelişmiş ekonomik bölgelere göre daha ileri teknoloji alanlarında yoğunlaşma göstermektedir.

Ankara insan kaynakları açısından bakıldığında, yüksek öğrenimin her alanında oransal olarak tüm illerimizin önünde gelmektedir.

Çalışan sayısı bakımından Ankara, ileri teknoloji istihdamında açık ara liderliğini sürdürmektedir.

Ankara, orta-ileri teknoloji ödemelerinde Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer alırken, ileri teknoloji alanında istihdam edilen işgücüne yapılan maaş ve ücret ödemelerinde en ön sırada yer almaktadır.

Ankara’daki ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler diğer illere göre daha yüksek düzeyde gelir elde etmektedirler.

Ankara, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta-ileri teknoloji alanlarında yine en çok yatırım yapan bölge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak Ankara ileri teknoloji alanında varlığını ve etkisini giderek artırmaktadır.

Ankara’nın teknolojik gelişmişlikte diğer illerimizden ileri olmasında Savunma sanayimizin amiral gemisi niteliğindeki kuruluşların etkisi küçümsenemez.

Bu kuruluşlar bu güne kadar yan sanayimiz için bir okul görevini üstlenmişlerdir.

Örneğin, başta OSTİM’de olmak üzere Ankara Sanayi Odası üyesi bir çok KOBİ, savunma sanayimiz için mamul ve yarı mamul ürün sağlayarak gelişme imkanı bulmuştur.

Son yıllarda savunma sanayimiz büyük gelişmeler kaydetmiştir. Savunma sektöründe yapılan ihracat her geçen gün artmaktadır.

Ancak, tüm bu olumlu gelişmelere rağmen silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada yerli sanayimizin ve Ankara’nın potansiyelinden daha fazla yararlanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Ankara’da Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasıyla, Ankara savunma sanayii büyük bir ivme kazanacaktır.”

uzp_6395  uzp_6443