11.12.2013 Tarihli Resmi Gazete (Mükerrer) Duyuruları Hk. - Ankara Sanayi Odası

11.12.2013 Tarihli Resmi Gazete (Mükerrer) Duyuruları Hk.

    11 Aralık 2013

Tarihi  : 13.12.2013
İşareti : 
4/5000-4306
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
11.12.2013 tarih ve 28848 sayılı-Mükerrer ve 2. Mükerrer Resmi Gazete’de aşağıdaki   Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası