11.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

11.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi   : 11.11.2014
İşareti  : 04/5000-3269
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
11.11.2014 tarih ve 29172 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası