11.10.2014 Tarihli Ve 12.10.2014 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebli - Ankara Sanayi Odası

11.10.2014 Tarihli Ve 12.10.2014 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebli

    13 Ekim 2014

Tarihi             : 13.10.2014
İşareti             : 04/5000-3023
İrtibat             : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz,
11.10.2014 tarih ve 29142 sayılı Resmi Gazete ile 12.10.2014 tarih ve 29143 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Genelge, Kurul Kararı ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası