11.09.2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete Ve 12.09.2014 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanm - Ankara Sanayi Odası

11.09.2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete Ve 12.09.2014 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanm

    15 Eylül 2014

Tarihi   : 12.09.2014
İşareti  : 04/5000-2856
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ile 12.09.2014 tarih ve 29117 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kanun ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile ilgili Düzeltme için tıklayınız.