11.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

11.08.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

    12 Ağustos 2013

Tarihi  : 12.08.2013
İşareti : 4/5000-2897
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
11.08.2013 tarih ve 28732 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası