11.06.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

11.06.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 11.06.2013
İşareti : 
4/5000-2215
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
11.06.2013 tarih ve 28674sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler   yayımlanmıştır.
  
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası