11.04.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

11.04.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Kanun ve Tebliğler Hk.

    11 Nisan 2013

Tarihi  : 11.04.2013
İşareti : 4/5000-1365
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Kanun ve  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası