100 Hektar Doğal Mineralli Su Arama Sahası Yeniden Ruhsatlandırma İhalesi / SAKARYA - Ankara Sanayi Odası

100 Hektar Doğal Mineralli Su Arama Sahası Yeniden Ruhsatlandırma İhalesi / SAKARYA

Tarih : 06.03.2013 
İşareti : 05/5000-795
 
Sayın Üyemiz,
 
Sakarya İl Özel İdaresi Kararlar Daire Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Hendek ilçesi, Kızanlık köyü hudutlarında bulunan 100 hektar Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı Sahasının 1.293.600,00.-TL+KDV muhammen bedel üzerinden 3 (üç) yıllığına yeniden ruhsatlandırma işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 19 Mart 2013 Salı günü TRT saati ile saat 14:00 da yapılacak olup, ihaleye ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası