10. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergi Hk. - Ankara Sanayi Odası

10. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergi Hk.

Tarihi     : 04.11.2011
İşareti    : 05/5000-3380
 
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
İstanbul Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıda, sanayinin güçlenmesi ve rekabet gücünün gelişmesi hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen İstanbul Sanayi Odası Sanayi Kongresinin onuncusunun 14-15 Aralık 2011 tarihlerinde yapılacağı ifade edilmektedir.
 
Teması “Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Dalgaları Yöneterek Geleceği Tasarlamak” olarak belirlenen “İSO 10. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi”ne başta KOBİ’ler olmak üzere sanayicilerin, kamu yöneticilerinin, iş dünyası, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin geniş katılımının beklendiği belirtilmektedir.
 
Sanayi Kongresi kapsamında bir İnovasyon Sergisinin de düzenleneceği belirtilmekte olup, İnovasyon Sergisi’nde firmalar ve kurumların, yenilikçi ürün veya sonuçlanmış projelerini “Bilgi”, “Fikir ve Proje” ve “İnovasyon” tematik alanlarında yer alacak standlarda sergileyebilecekleri belirtilmektedir.
 
Söz konusu kongre hakkındaki detaylı programın www.iso.org.tr/kongre adresinden incelenebileceği ifade edilmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası