10. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu - Ankara Sanayi Odası

10. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu

Tarih: 05.02.2016
İşareti: 05/5000-257
İletişim: dim@aso.org.tr
 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV) alınan bir yazıda, 10. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu’nun “Toplum, İktisat ve Çevre Üçgeninde Karar Vermek” temasıyla, 19 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu yazıda, sempozyumun amacının, özellikle mekanı ilgilendiren politikalar belirlenirken birbirleri ile çelişebilen toplumsal, iktisadi ve çevresel öncelikler arasında kamu yararını en iyi gözeten kararları almak adına ne tür yeni yaklaşımlar geliştirilebileceğinin tartışmaya açılması olduğu açıklanmaktadır. Etkinlikte, konunun kuramsal boyutları, bu alanda dünyada giderek kullanımı yaygınlaşan karar öncesi destek araçlarından biri olan “sürdürülebilirlik değerlendirmesi/stratejik çevresel değerlendirme” aracının çeşitli ülkelerde nasıl uygulandığına ilişkin deneyimler ve ülkemizde bu alanda yaşanan sorunlar ve atılan adımlar ele alınacak ve önümüzdeki dönem için çıkarımlar yapılacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası