10.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

10.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 10.12.2013
İşareti : 4/5000-4120
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası