10.11.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

10.11.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    13 Kasım 2012

Tarihi  : 13.11.2012
İşareti : 
4/5000-3440
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
10.11.2012 tarih ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.                                
                                                                                                         .