10.10.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

10.10.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    10 Ekim 2012

Tarihi  : 10.10.2012
İşareti : 
4/5000-3163
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                  .