10.09.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

10.09.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 10.09.2013
İşareti : 
4/5000-3207
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
10.09.2013 tarih ve 28761 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası