10.08.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

10.08.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

Tarihi : 10.08.2016
İşareti : 
4/5000-1651

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelik ve Tebliğler  yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar  için tıklayınız.

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği için tıklayınız.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği  için tıklayınız.

 

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 15) için tıklayınız.

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/3)  için tıklayınız.