10.07.2012 Ve 11.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

10.07.2012 Ve 11.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk.

    11 Temmuz 2012

Tarihi  : 11.07.2012
İşareti : 
4/5000-2287 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
10.07.2012 tarih ve 28349 sayılı ve 11.07.2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası