10.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğve Bakanlar Kurulu Kararları Hk - Ankara Sanayi Odası

10.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğve Bakanlar Kurulu Kararları Hk

    10 Temmuz 2012

Tarihi  : 10.07.2012
İşareti : 
4/5000-2266 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
10.07.2012 tarih ve 28349 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası