10.05.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

10.05.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

Tarihi : 10.05.2014
İşareti : 
4/5000-1576
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
   
10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası