10.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

10.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 11.03.2013
İşareti : 4/5000-855
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
10.03.2013 tarih ve 28583 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası