10.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikl - Ankara Sanayi Odası

10.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikl

Tarihi  : 10.01.2013
İşareti : 4/5000-101
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                          
2012/4146   6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Başvuru Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar için tıklayınız.