1. Uluslararası Tarım Yatırım Forumu - Ankara Sanayi Odası

1. Uluslararası Tarım Yatırım Forumu

Tarihi     : 20.10.2008
İşareti    : 5/5000 – 4148
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya istinaden, 23-24 Ekim 2008 tarihlerinde Kazakistan / Astana’da 1. Uluslararası Tarım Yatırım Forumu düzenleneceği bildirlmektedir. Detaylı bilgi için external2@minagri.kz ya da kam.bc@minagri.kz adresleri ile iletişime geçilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası