“1. Uluslararası Enerji Verimliliği Forumu” - Ankara Sanayi Odası

“1. Uluslararası Enerji Verimliliği Forumu”

Tarihi     : 05.12.2008
İşareti    : 5/5000 – 4759
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, dünya enerji piyasasındaki fiyat hareketlerinin ve küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliklerinin, enerji ve çevre güvenliği konularının ve bunlara bağlı olarak da enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılmasının Dünya ülkelerinin gündemi içine alındığı ifade edilmektedir.  Bu bağlamda, Ülkemizde de 2007 yılında Enerji Verimliliği kanunu yürürlüğe girmiş; 2008/2 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi” başlatılmış ve 2008 yılı “Enerji Verimliliği Yılı” olarak ilan edilmiştir.

Ulusal Enerji Verimliliği Hareketinin bir halkası olarak, ulusal ve uluslararası ortak hareketlerin geliştirilmesini ve izlenmesini hedefleyen 1. Uluslararası Enerji Verimliliği Forumu’nun, 15-16 Ocak 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirileceği ve iki yılda bir tekrarlanacağı bildirilmektedir.

Forum süresince, konferans, panel, sergi, yarışma ödülleri, kültür ve sanat etkinlikleri yer alacak, ulusal ve uluslararası düzeylerde ortak hareket bildirileri yayınlanacaktır. Konferans ve panellerde; bilgi ve deneyimler paylaşılacak, küresel gelişim değerlendirilecek, ortak kararlar üretilecek ve işbirlikleri planlanacaktır.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sektörel Fuarcılık Ltd.Şti. tarafından organize edilen 1. Enerji Verimliliği Forumu ile ilgili detaylı bilgi www.eie.gov.tr yada www.sektorelfuarcilik.com/uevf adreslerinden alınabilmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası