1. Uluslararası Doğal Afetlerde Afet Yönetimi Ve Güvenlik Konferansı İle Sergisi - Ankara Sanayi Odası

1. Uluslararası Doğal Afetlerde Afet Yönetimi Ve Güvenlik Konferansı İle Sergisi

Tarih: 30.10.2015
İşareti:  05/5000-2362
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü tarafından yapılan davette, 23-26 Aralık 2015 tarihlerinde, Tahran’da, 1. Uluslararası Doğal Afetlerde Afet Yönetim ve Güvenlik Konferansı ile Sergisinin düzenleneceği bildirilmektedir.
Konferans ve Sergi ile ilgili detaylı bilgi www.irtsn.com adresinde yer almakta olup, Sergide yer alabilecek ürünler ile makale konularına ilişkin bilgilere TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) “Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler” başlığı üzerinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası