ASO Başkanı Nurettin Özdebir; “Üniversitelerden, pratik ve iletişim kurabilen mühendislerin yetiştirilmesini istiyoruz”

    9 Şubat 2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Otomotiv Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de Otomotiv Mühendisliği Konferansı” 9 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.
Konferansa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan ve Otomotiv Mühendisleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Yücesu ve sektörün temsilcileri katıldı.

Konferans da konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, üniversitelerden en büyük beklentilerinin, pratik ve iletişim kurabilen mühendislerin yetiştirilmesi olduğunu söyledi. Özdebir, “Müfredattaki derslere baktığımızda termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi gibi genel mühendislik derslerinin yanında otomotiv elektrik ve elektronik sistemleri, gövde tasarım ve imalatı, motor dinamiği, sensörler, sinyal uygunlaştırma ve veri toplama gibi farklı disiplinlere ait dersler de yer almaktadır. Sorun da zaten burada kendini gösteriyor” dedi.
Halen pek çok sektörde sanayicilerin, nitelikli eleman yetiştirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Özdebir, “Örneğin biz, ASO olarak, özel bir teknik kolej kurduk. Burada mühendislik fakültelerine beceri sahibi öğrenciler göndermek için çaba sarf ediyoruz. Bir başka sorun olarak da otomotiv mühendisliği bölümleri öğrencilerinin pratik eğitimini fabrikalarda yeterince gerçekleştiremedikleridir. Bazı üniversitelerimiz bu yönde başarılı işbirlikleri kurabiliyorlar. Ancak, otomotiv sanayiinin bulunmadığı illerimizdeki bölümlerin bunu nasıl yapabilecekleri çok tartışmalıdır” dedi.

Otomotiv Mühendisliği bölümlerinin 3 sömestr olması gerektiğini belirten Özdebir, “İki sömestr okulda, üçüncü sömestr de mutlaka sanayide gerçekleştirilmelidir. Ayrıca akademik kadroyu pratik tecrübesi olan kişilerle güçlendirmek ve sanayinin ihtiyaçları ile eğitim konularını birbirine yaklaştırmak için sanayide halen çalışan ya da emekli olmuş mühendisleri muhakkak surette otomotiv mühendisliği bölümlerine yarı zamanlı veya tam zamanlı öğretim görevlisi olarak dahil etmek gerekir. Belki bunun için kısa süreli pedagojik formasyon kursları açılarak mühendislerin eğitim teknikleri, öğrenci psikolojisi, ölçme-değerlendirme gibi konularda eğitilmeleri gerekebilir. Çünkü çok iyi bir mühendisin, iyi bir eğitimci olacağını söylemek her zaman mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ise Türkiye’de 64 Ar-Ge merkezinin otomotiv sanayi için hizmet verdiğini belirterek, “15 yıllık süreç içerisinde otomotiv konusunda Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesiyle bu merkezlerimiz önemli başarılara imza atmışlardır.” dedi.
Çelik, otomotiv sektörünün gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde anahtar sektör olduğunu söyledi. Sektörde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yoğun olduğunu anlatan Çelik, “Böyle bir alanda mühendislik ve tasarım çalışmaları başat görev olarak görünmektedir. Otomotiv sektörünün sahip olduğu yüksek katma değer oranı teknoloji üretimini zorunlu kılması geniş bir yan sanayi oluşturması önemlidir.” diye konuştu.

Bakanlık olarak dünyadaki gelişmelere paralel hazırlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Eylem Planı vizyonunda değişikliğe gittiklerine işaret eden Çelik, şunları kaydetti: “Türkiye’de 64 Ar-Ge merkezi otomotiv sanayi için hizmet veriyor. Bu merkezlerde geliştirilecek ürünler ülkemiz açısından son derece önemlidir. 15 yıllık süreç içerisinde otomotiv konusunda Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesiyle bu Ar-Ge merkezlerimiz önemli başarılara imza atmışlardır. 2012 yılında başlatılan Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projelerini Destekleme Programı sayesinde otomotiv sektöründe ciddi bir eksikliği de giderdik. 2012-2016 yılları itibarıyla bu program kapsamında aktarılan hibe destek tutarı toplam 176,8 milyon lirayı aştı.”

PLT_3743 PLT_3789 PLT_3884
PLT_3901 PLT_3936