09.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

09.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Hk.

    9 Kasım 2012

Tarihi  : 09.11.2012
İşareti : 
4/5000-3428 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
09.11.2012 tarih ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası