09.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kararlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

09.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Kararlar Hk.

    10 Eylül 2012

Tarihi  : 10.09.2012
İşareti : 
4/5000-2831 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
09.09.2012 tarih ve 28406 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Kararlar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.