09.08.2014 TARİHLİ VE 11.08.2014 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebli - Ankara Sanayi Odası

09.08.2014 TARİHLİ VE 11.08.2014 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebli

    11 Ağustos 2014

Tarihi   : 11.08.2014
İşareti  : 04/5000-2541
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz,
09.08.2014 tarih ve 29083 sayılı Resmi Gazete ile 11.08.2014 tarih ve 29085 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası