09.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

09.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Tebliğ Hk.

    9 Ağustos 2012

Tarihi  : 09.08.2012
İşareti : 
4/5000-2579 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.