09.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

09.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    9 Temmuz 2013

Tarihi  : 09.07.2013
İşareti : 
4/5000-2502
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
09.07.2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası