09.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

09.04.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    9 Nisan 2014

Tarihi  : 09.04.2014
İşareti : 
4/5000-1213
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
09.04.2014 tarih ve 28967 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası