09.02.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

09.02.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

Tarihi    : 09.02.2016
İşareti   : 04/5000-272
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
09.02.2016 tarihli ve 29619 sayılı Resmi Gazete’ de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası