09.02.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

09.02.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

    11 Şubat 2013

Tarihi : 11.02.2013
İşareti : 4/5000-413
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
   
Sayın Üyemiz; 
 
09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası