09.01.2009 TARİHİNDE ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞL - Ankara Sanayi Odası

09.01.2009 TARİHİNDE ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞL

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan ALTUN’un başkanlığında, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin katılımı ile üyelerimize yönelik olarak Sosyal Güvenlik Reformunu düzenleyen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
 
Toplantıda; Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri 5510 sayılı Kanun’un işverene getirdiği yükümlülükler konusunda üyemiz firma çalışanlarını bilgilendirmiş olup, toplantının gündemi ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sn. Zafer ÇAĞLAYAN ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Faruk ÇELİK de birer konuşma yaparak; Sosyal Güvenlik reformu ile ilgili görüş ve beklentilerini belirtmiştir.
 
Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine toplantımıza katılan Başmüfettiş İsmail ÖZTÜRK’ün konu ile ilgili sunumu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 Sunum için tıklayınız