08.12.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.12.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    10 Aralık 2012

Tarihi  : 10.12.2012
İşareti : 4/5000-3737
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
08.12.2012 tarih ve 28491 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.                                
                                                                                                                                                                                                                .