08.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 08.11.2013
İşareti : 4/5000-3714
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
08.11.2013 tarih ve 28815 sayılı,  Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası