08.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ, Yönetmelik Ve Kararlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.11.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ, Yönetmelik Ve Kararlar Hk.

    8 Kasım 2012

Tarihi  : 08.11.2012
İşareti : 
4/5000-3415 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ, Yönetmelik ve Kararlar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası