08.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.09.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Yönetmelik Hk.

    10 Eylül 2012

Tarihi  : 10.09.2012
İşareti : 
4/5000-2830 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.