08.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    8 Ağustos 2012

Tarihi  : 03.08.2012
İşareti : 
4/5000-2571 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
08.08.2012 tarih ve 28378 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla.