08.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

08.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk.

    8 Haziran 2012

Tarihi  : 08.06.2012
İşareti : 
4/5000-1942 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
08.06.2012 tarih ve 28317 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası